Banner Image

Generalforsamling

Hvert år i marts måned afholder Grundejerforeningen generalforsamling.

Traditionen tro mødes vi på Den Gyldne Hane. Selve generalforsamlingen er jo omdrejningspunktet denne aften. Men vi indleder med en bid brød til aftensmad og en fællessang og slutter generalforsamlingen med tid til en rigtig god gang Romer-nabo-snak over en kop kaffe eller te samt kage.

Vedtægterne for "Grundejerforeningen Romerparken” blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2018 og justeret i § 05 vedr. kontingentopkrævning på generalforsamlingen den 21. marts 2023.

Formålet med foreningen er

  • at varetage medlemmernes fælles interesser over for fx Kommunen, entreprenører mv.
  • at udnytte og udbygge fællesarealerne, så de tjener flest mulige medlemmers interesse
  • at sørge for vedligeholdelse af fællesarealerne mv.

Enhver grundejer i Romerparken skal være medlem af foreningen.

Du kan downloade vedtægter, indkaldelser og referater fra generalforsamlingen her nedenfor:

 

Vedtægter for Romerparken

Generalforsamlinger:
Indkaldelser Referater
   

Indkaldelse til generalforsamling 19/3 2024
Referat af generalforsamling 19/3 2024
og Formandens beretning + PowerPoint-præsentation
   
Indkaldelse til generalforsamling 21/3 2023

Referat af generalforsamling 21/3 2023 
og Formandens beretning + PowerPoint-præsentation

   
Indkaldelse til generalforsamling 8/3 2022 Referat af generalforsamling 8/3 2022 
og Formandens beretning
   
Generalforsamling 2021 udsat pga. Covid 19 - se infobrev herom Formandens beretning februar 2021 
   
Indkaldelse til generalforsamling 3/3 2020

Referat af generalforsamling 3/3 2020
og Formandens beretning

   
Indkaldelse til generalforsamling 12/3 2019 Referat af generalforsamling 12/3 2019
   
Indkaldelse til generalforsamling 27/3 2018 Referat af generalforsamling 27/3 2018
   

Indkaldelse til generalforsamling 21/3 2017

Referat af generalforsamling 21/3 2017

Indkaldelse til generalforsamling 15/3-2016

Indkaldelse til og dagsorden for ekstraordinær generalforsamling 28/5 2015

Indkaldelse til og dagsorden for ekstraordinær
generalforsamling 8/4 2015

Referat af generalforsamling 15/3-2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 28/5 2015

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 8/4 2015
 

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen i april 2015

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen 2014

Referat fra generalforsamlingen i marts 2014

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen i marts 2013

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen 2012

Referat fra generalforsamlingen i marts 2012

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen 2011

Referat fra generalforsamlingen i marts 2011

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen 2010

Referat fra generalforsamlingen i marts 2010

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen 2009

Referat fra generalforsamlingen i marts 2009